Brainstormnet
Mobiele Group Decision Room
T 073 684 09 36

Privacy Statement

Wet bescherming persoonsgegevens

Brainstormnet conformeert zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Contactformulieren

De gevraagde contactgegevens in onze contactformulieren worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen komen naar aanleiding van uw contactaanvraag. Brainstormnet geeft de door u verstrekte gegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Wij begrijpen als geen ander hoe belangrijk het voor u is dat wij vertrouwelijk omgaan met uw informatie. Om deze reden verplichten we onszelf - bij elke opdracht - alle vertrouwelijke informatie die ons, zowel in woord als in geschrift, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ter kennis komt geheim te houden tegenover derden, die niet bij de uitvoering van uw opdracht betrokken zijn. Een dergelijke clausule nemen we altijd op in onze opdrachtbevestiging. Onze geheimhoudingsplicht is ook uitdrukkelijk vastgelegd in de algemene voorwaarden van Brainstormnet.

Foto- en beeldmateriaal

Om de bezoekers van deze website een indruk te kunnen geven van onze dienstverlening, plaatsen wij op deze site foto- en beeldmateriaal. Brainstormnet probeert bij voorkeur te voorkomen dat derden herkenbaar afgebeeld worden op onze website. Daar waar dit niet het geval is, vragen wij - voor zover mogelijk - toestemming om de betreffende afbeeldingen op onze site te mogen plaatsen. Constateert u desalniettemin dat u herkenbaar bent afgebeeld op deze website terwijl u daarvoor geen toestemming hebt verleend, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met Brainstormnet. Hebt u toestemming verleend aan Brainstormnet om uw afbeelding op deze site te plaatsen maar bedenkt u zich, dan kunt u op elk moment aan Brainstormnet doorgeven dat u uw toestemming wilt intrekken.