Effectief vergaderen, brainstormen en meningen peilen.

Vergaderen, brainstormen en meningen peilen kan veel effectiever. Op elke vergaderlocatie met een mobiele Group Decision Room, of efficiënt online vergaderen via internet.

Of het nu gaat om uw projectbijeenkomst, brainstormsessie, inspraakavond of een onderzoeksopdracht: u wilt het maximale resultaat bereiken tijdens uw overlegsessie.
Met een Group Decision Room versnelt u het vinden van oplossingen, het uitwerken van plannen en het creëren van draagvlak.

We helpen om stappen te zetten in een tijdsbestek dat soms onmogelijk lijkt.

Samen met u vertalen we uw overlegdoelen in een effectieve aanpak, die het rendement van uw bijeenkomst sterk zal verbeteren. We structureren het brainstormen over mogelijkheden en het maken van keuzes. Onze werkwijze brengt focus, inspiratie en ruimte voor nieuwe invalshoeken. Elke deelnemer denkt actief mee in de Group Decision Room. Gezamenlijk evalueren en prioriteren creëert draagvlak en commitment. We helpen u om stappen te zetten in een tijdsbestek dat soms onmogelijk lijkt.

Gespecialiseerd in Group Decision Room toepassingen op locatie of via internet.

We zijn experts in het effectief gebruiken van Group Decision Room toepassingen op locatie en via internet. Al ruim tien jaar faciliteren we opdrachtgevers om aanmerkelijk betere overlegresultaten te bereiken. Organisaties in het bedrijfsleven, (semi-) overheid, consultancy- en adviesbureaus, kennis- en expertisecentra, onderwijs, woningcorporaties en zorg en welzijn maken gebruik van onze expertise.

De belangrijkste voordelen van een Group Decision Room:

U overlegt veel efficiënter en effectiever
Professionele voorbereiding, ervaren begeleiding en ondersteuning
Iedere deelnemer komt aan bod; elke inbreng telt
‘Anoniem’ ideeën en meningen uitwisselen leidt tot nieuwe invalshoeken
U bereikt aanzienlijk meer draagvlak, commitment en besluitvaardigheid
In een tijdsbestek dat soms onmogelijk lijkt
Op elke vergaderlocatie mogelijk met een mobiele Group Decision Room
Na afloop direct een volledig uitgewerkte en overzichtelijke rapportage