Opdrachtgevers over hun ervaringen met Brainstormnet

Benieuwd hoe opdrachtgevers het werken met Brainstormnet Mobiele Group Decision Room ervaren hebben? Op deze pagina nodigen wij onze opdrachtgevers uit om hun ervaringen met Brainstormnet te delen.

Wilt u ook een reactie plaatsen over uw ervaringen met Brainstormnet?

Uw reactie plaatsen

Brainstormnet Mobiele Group Decision Room

Bijzonder verrasend – Hierdoor zijn doorbraken gerealiseerd

“Bijzonder verrassend de wijze waarop overleggen via de werkwijze van GDR leidt tot resultaat. Hierdoor zijn doorbraken gerealiseerd welke anders pas na weken tot stand worden gekomen. Bovendien wordt een stroom aan ideeën en oplossingen geboden door de Decision Room methode. Dankzij het voortreffelijke werk van Marcel van Helmond (Brainstormnet) is succes bijna vanzelfsprekend.”

Nanne de Jong, Programmamanager Concern
VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Brainstormnet heeft de verwachtingen volledig waargemaakt

“Brainstormnet Mobiele Group Decision Room heeft de verwachtingen volledig waargemaakt. Brede school Moerdijk is dankzij de methodiek en inzet een stap verder gekomen in de ontwikkeling van de kaders voor een nieuw beleidsplan 2018 – 2021. Belangrijk is ook dat alle stakeholders zich bij het proces betrokken voelen. Marcel van Helmond van Brainstormnet speelde hierbij een cruciale rol. Hij overziet het geheel, heeft tegelijk oog voor cruciale details en adviseert op prettige wijze.”

Jos Wielders,
Brede school Moerdijk

Aan te raden voor wie op zoek is naar een Group Decision Room

“Wij hebben meerdere GDR sessies gehouden met Brainstormnet. De punctuele en vlekkeloze uitvoering, alsmede de snelle verslagen zijn ons goed bevallen. Al met al aan te raden voor wie op zoek is naar een Group Decision Room.”

René Roke, Specialist Risico’s & Veiligheid
Veiligheidsregio Utrecht

Group Decision Room bij Spaces (Den Haag)
Mobiele Group Decision Room op locatie
(GDR-locatie: Spaces (zaal 5), Den Haag)
Group Decision Room bij Spaces (Den Haag)

De GDR-sessie die wij hebben gehouden was zeer waardevol

“De GDR-sessie die wij hebben gehouden met stakeholders in het kader van de evaluatie SDE+ was zeer waardevol. Zowel in de opzet van de meeting als in de uiteindelijke resultaten heeft de aanpak van Marcel van Helmond (Brainstormnet) in alle opzichten voldaan, en meer dan dat. Wij zijn vooral zeer tevreden over het detail van de inbreng van deelnemers, waarbij ook de hoofdlijn door middel van de clustering en prioritering niet het oog is verloren.”

Martijn Blom, Senior onderzoeker/adviseur
CE Delft

Een aanrader voor iedereen die snel en effectief het gesprek aan wil gaan!

“Wij hebben de Decision Room gebruikt om in slechts een week tijd van zestig instellingen/ professionals in het sociale domein te horen wat zij vinden van de richting die de gemeente Haarlemmermeer op wil. Het gaat hier om de decentralisatie van taken in het sociaal domein naar de gemeenten. Een complexe operatie voor zowel de gemeente als de instellingen. We hebben de goede gesprekken gevoerd en de bijeenkomsten hebben ons ontzettend veel opgeleverd. De methode is een aanrader voor iedereen die op een leuke manier snel en effectief het gesprek aan wil gaan!”

Alexander van Mazijk, Programmamanager sociaal domein
Gemeente Haarlemmermeer

Een zeer inspirerende bijeenkomst – Een aanrader!

“Een zeer inspirerende bijeenkomst waarin alle geledingen hun bijdrage hebben kunnen leveren. Door op deze manier te overleggen hebben we een aantal thema’s goed kunnen uitdiepen. Een aanrader!!”

Jan Scholte Albers, Algemeen directeur
Stichting Talent Westerveld

Efficiënt vergaderen met de Group Decision Room
Efficiënt vergaderen met de Group Decision Room

Een volgende keer zullen we zeker weer van Brainstormnet gebruik maken

“De GDR-sessie verliep soepel en dat kregen we ook terug van meerdere deelnemers. Dat was zeker ook de verdienste van Marcel van Helmond: hij is professioneel en flexibel. De tussentijdse analyses konden we snel doen omdat hij goed was voorbereid en zodoende precies wist wat er moest gebeuren. Een volgende keer zullen we zeker weer van zijn diensten gebruik maken.”

Chris Thijssen, Sr. Technical Consultant
TNO

Mede dankzij Brainstormnet is onze bijeenkomst een groot succes geworden

“Een nieuwe visie op de arbeidsmarkt begint met het stellen van de juiste vragen. De NBBU nodigde, in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit, prominente deskundigen uit om daarvoor bij elkaar te komen. Betrokkenen bij de arbeidsmarkt. Toppers uit de wetenschap, de overheid en de financiële wereld. Kopstukken van werkgeversorganisaties en vakbonden. Scherpe geesten die open met elkaar discussieerden over knelpunten waar oplossingen voor moeten komen. Mede dankzij de Group Decision Room van Brainstormnet en de praktische inbreng en ondersteuning door Marcel van Helmond, is onze bijeenkomst een groot succes geworden!”

Marco Bastian, Directeur
NBBU

Group Decision Room 'Sunrise'
NBBU bijeenkomst ‘Sunrise’
(GDR-locatie: Kasteel Hooge Vuursche, Baarn)

Inspirerende brainstorm over interne communicatie

“Onlangs maakten we gebruik van de versnellingskamer van Brainstormnet. Wij wilden medewerkers namelijk polsen over een betere interne communicatie binnen onze organisatie, en concrete ideeën en suggesties genereren. Onze verwachtingen zijn helemaal waargemaakt, dankzij een korte en intensieve brainstormsessie – ondersteund door Brainstormnet – met 15 medewerkers. Deze werkvorm leverde bijzonder waardevolle input en heel veel suggesties en ideeën op. Hiermee kunnen we zeker verder! De deelnemers vonden de sessie inspirerend, communicatief, interactief en de moeite waard, zo blijkt uit reacties achteraf: “Ik heb echt een eigen bijdrage kunnen leveren” en “Het was enthousiasmerend”.”

Lisanne Walles, Adviseur interne communicatie, afdeling Communicatie & Marketing
Koninklijke Kentalis

Zichtbaar en bespreekbaar maken van ongeschreven regels

“Goed georganiseerd en inhoudelijk betrokken! De Group Decision Room is niet alleen geschikt voor het inventariseren van creatieve ideeën maar ook voor het zichtbaar en bespreekbaar maken van ongeschreven regels in de organisatie! Dank voor uw inzet!”

Dineke Mekel, Beleidsadviseur
Politie | Eenheid Rotterdam

Inzicht in gebruikservaringen van 50 stakeholders – in twee dagen?!

“Voor een onderzoek in opdracht van het het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar de Omgevingswet, organiseerde Oranjewoud in april 2013 een viertal sessies met de Group Decision Room (GDR). Met behulp van de GDR hadden wij snel inzicht in de ervaringen (knelpunten en oplossingen) en in de onderbouwing daarvan. Daarnaast werd alle ingevoerde informatie digitaal opgeslagen, zodat het voor ons als onderzoeker relatief eenvoudig was om deze gegevens in onze onderzoeksdatabase te verwerken. De Group Decision Room bleek een goede procesversneller zonder dat dat ten koste ging van de inhoudelijke kwaliteit of van het proces. Marcel van Helmond is een zeer bekwame moderator die, zonder inhoudelijke baggage m.b.t. het onderwerp, goede afwegingen in het proces kan duiden. Ook in de voorbereiding is hij een waardevolle expert. Hij is zeer accuraat en komt de gemaakte afspraken volledig na. De apparatuur is modern en werkt naar behoren.”

Edwin Oude Weernink, Projectmanager
Robert Forkink, Senior adviseur Beleid & Organisatie
Antea Group (voorheen Oranjewoud)

Brainstormnet zou ik elk moment weer inhuren

“Brainstormnet zou ik elk moment weer inhuren voor het verzorgen van een sessie met de Group Decision Room. Marcel van Helmond adviseert integer over de toepassingsmogelijkheden en -onmogelijkheden, legt alles heel goed uit, houdt zich aan afspraken en is uiterst plezierig om mee samen te werken.”

Elisabeth Scholt, Senior adviseur
PSW

Onze projectevaluatie met de Group Decision Room was een groot succes

“De Groep Decisision Room hebben we gebruikt voor de evaluatie van een project. We hebben een hele middag met het volledige projectteam (12 deelnemers) bij elkaar gezeten en via laptops gereageerd op stellingen en vragen. Het was een groot succes; misschien wel doordat je anoniem kunt reageren zijn mensen erg open. Ook het brainstormen leverde in een kwartier 75 ideeën op. Meteen de volgende dag kregen we het rapport al opgestuurd. Kortom, een geslaagde evaluatie en voor herhaling vatbaar!”

H. Pols, Bestuurlijk beleidsmedewerker
Gemeente Den Haag

Erg tevreden om in korte tijd zo’n goede sessie te organiseren

“Een voor mij vernieuwende en erg leerzame ervaring. Grote behulpzaamheid van Brainstormnet. Kortom erg tevreden om in zo’n korte tijd toch nog zo’n goede sessie te organiseren.”

Otto de Ruiter, Programmamanager FHD
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Helemaal perfect: uitstekend materiaal en lekker snel afgeleverde rapportages

“Voor onze nieuwe beleidsnota Wmo wilden we met inwoners en organisaties aan de praat raken. De Group Decision Room bleek hét vehikel te zijn om levendige en gelijkwaardige discussies tussen inwoners en professionals op gang te brengen. Van de brede (inhoudelijke) ervaring die Brainstormnet inmiddels heeft opgebouwd hadden we veel plezier met de voorbereiding.  En dan loopt verder de rest helemaal perfect: uitstekend materiaal, een prettige samenwerking en lekker snel afgeleverde rapportages!”

Diana van Uffelen, Beleidsadviseur
Gemeente Meppel

Op Brainstormnet kan je vertrouwen

“Brainstormnet is een professionele organisatie, die groepsprocessen kan versnellen. Samen met Brainstormnet heb ik ruim tien bijeenkomsten begeleid voor de gemeente Meppel, rond het thema zorg en welzijn (de Wet maatschappelijke ondersteuning). Via de versnellingssessies hebben we problemen in kaart gebracht, mensen laten dromen en concrete aanbevelingen geïnventariseerd. Op Brainstormnet kan je vertrouwen. Niet alleen is alles technisch goed voor elkaar, ze helpen ook meedenken bij een goed inhoudelijk programma.”

Norbert Broenink, Senior adviseur
DSP-groep

Voor een effectieve sessie met resultaat is Brainstormnet zeker een aanrader

“Dankzij de versnellingssessie hebben we in korte tijd veel input gekregen. Dit hebben we direct kunnen gebruiken. Mede op basis van de resultaten van de versnellingssessie zijn we tot concrete projecten gekomen, die nu lopen. Voor een effectieve sessie met resultaat is Brainstormnet zeker een aanrader.”

Mathanja Wallinga, Beleidsadviseur Toerisme & Retail
Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland

Je kunt stappen zetten in een tijdsbestek dat je voor onmogelijk houdt

“Als adviseur ben ik regelmatig betrokken bij ingewikkelde projecten en processen met partners uit verschillende werelden. De ontwikkeling van de gezamenlijke visie, de uitwerking van het samenwerkingskader, de integrale uitvoering vragen meestal veel tijd, aandacht en energie. “Stroperig” is het woord dat je dan wel eens in de mond neemt. Een verademing als je een versnelling kunt aanbrengen en het gevoel van “samen” kunt versterken. De Group Decision Room maakt dat je stappen kunt zetten in een tijdsbestek dat je voor onmogelijk houdt. En, je boekt winst, omdat iedereen een bijdrage levert en je elkaar in het denken stimuleert. Dat vraagt adequate facilitering qua techniek en grondige inhoudelijke voorbereiding en begeleiding. Mijn ervaring is dat je daarvoor bij Brainstormnet Mobiele Group Decision Room aan het goede adres bent.”

Arthur Jansen, Directeur AJ Advies BV
en partner in het Expertisecentrum Maatschappelijke Ondersteuning Limburg

In korte tijd doelgericht werken naar oplossingen en concrete voorstellen

“Overleggen met de Group Decision Room van Brainstormnet is een uitdagende en efficiënte manier om samen met anderen, ook met mensen die je nog nauwelijks kent, in korte tijd doelgericht te werken naar oplossingen en concrete voorstellen.”

Johan Dinjens, Directeur bestuurder
ADV Limburg

Ik kan dit iedereen die voor een vergelijkbare opgave staat van harte aanbevelen

“We stonden voor de opgave om 60 belanghebbenden over een onderwerp twee keer te bevragen. Het beschikbare budget was beperkt en de tijd was zeer kort, enkele weken. Met behulp van de Group Decision Room en de deskundige advisering en begeleiding van Brainstormnet hebben we dit met goed resultaat en naar onze volle tevredenheid voor elkaar gekregen. Ik kan dit iedereen die voor een vergelijkbare opgave staat van harte aanbevelen.”

Thijs Ruland, Senior Consultant
Royal HaskoningDHV

Brainstormnet zorgt voor een duidelijke rapportage – en zeer snel geleverd

“Overleggen in de Group Decision Room van Brainstormnet was voor mij een interessante ervaring. Het systeem biedt veel mogelijkheden. Brainstormnet zorgt voor een duidelijke rapportage en – ook een groot pluspunt – zeer snel geleverd.”

Menno van der Velde, Directeur
Noordam & De Vries

Ik raad Brainstormnet zeker aan voor een versnellingssessie

“De versnellingssessie die wij voor de expertmeeting voor ons onderzoek via Brainstormnet hebben geregeld, heeft ervoor gezorgd dat we snel een heel mooi en goed resultaat hebben bereikt. Gezien de korte tijd van te voren dat wij Brainstormnet gecontacteerd hebben, is het allemaal echt perfect verlopen, en tegen een zeer concurrerende prijs. Ik raad Brainstormnet zeker aan voor een versnellingssessie!”

Marlijn Peeters, Docent Criminologie
Vrije Universiteit Amsterdam

Onze deelnemers waren ontzettend enthousiast

“Als opmaat naar een nieuw beleidsplan voor het kerkgenootschap van de Remonstranten, hebben we meerdere sessies belegd in de Group Decision Room. Het is een uitstekende methode voor organisaties met een gemixte achterban van vrijwilligers en professionals. Iedere bijdrage komt tot zijn recht. Deelnemers waren ontzettend enthousiast. Ook wanneer je vertelt dat je voor nieuw beleid van een kerk gebruik maakt van een methode die door het Pentagon is ontwikkeld. Dat spreekt nog eens tot de verbeelding.”

Tom Mikkers, Algemeen Secretaris
Remonstranten

Wij gaan zeker nog vaker gebruik maken van deze manier van werken

“De bijdrage van Brainstormnet aan de brainstormsessie was erg groot. Marcel van Helmond heeft door zijn rustige en deskundige begeleiding van de voorbereidende sessies ervoor gezorgd dat ook in het voortraject al resultaten zijn behaald. Zijn werkwijze heeft ons in staat gesteld vooraf en op dag van de sessie zelf optimaal onze doelen te behalen. Wij gaan in de toekomst zeker nog vaker gebruik maken van deze manier van werken.”

Nicole Kievits, Marketing advisor
UWV WERKbedrijf

Elke deelnemer heeft gelijke kansen om ideeën in te brengen

“De Group Decision Room vinden wij een goede manier om iedereen z’n zegje te laten doen. Elke deelnemer heeft gelijke kansen om ideeën in te brengen, niemand voert de boventoon. Brainstormnet heeft gezorgd dat alle betrokkenen tijdens onze brainstorm over het toekomstig mestbeleid hun ideeën hebben geuit over dit beleid.”

Anneloes Visser, Adviseur
Eric Hees, Senior adviseur
CLM Onderzoek en Advies

Bedankt voor de accuratesse, betrokkenheid en snelle levering van het rapport

“Ik wil Brainstormnet welgemeend bedanken voor de accuratesse, betrokkenheid om de avond tot een succes te willen maken, en de snelle levering van het rapport.”

Geeske Roos, Projectleider
Bestuursdienst Ommen-Hardenberg