Aanmerkelijk sneller uw overlegdoelen realiseren:
welkom in de Group Decision Room (GDR).

In de Group Decision Room is een gelijktijdige uitwisseling van ideeën, meningen en suggesties mogelijk.

Tijdens uw overlegsessie in de Group Decision Room krijgt elke deelnemer de beschikking over een laptop. Deze laptops worden met elkaar verbonden via onze Brainstormversneller®. Elke inbreng verschijnt, desgewenst anoniem, op alle beeldschermen en op een centraal projectiescherm. Hierdoor is een gelijktijdige uitwisseling van ideeën, meningen en suggesties mogelijk. Niemand hoeft te wachten met het leveren van een bijdrage; elke deelnemer kan direct via de laptop reageren.

Efficiënt vergaderen met Group Decision Room
Efficiënt vergaderen met de Group Decision Room

Ideeën en reacties uitwisselen kan naar keuze ‘anoniem’ of ‘niet-anoniem’.

‘Anoniem’ betekent hier, dat niemand kan traceren wie wat heeft ingebracht. Op deze manier met elkaar communiceren werkt drempelverlagend en leidt tot nieuwe invalshoeken. Het zorgt ervoor dat elke suggestie wordt beoordeeld op inhoud, niet op ‘wie het zegt’.

Iedere deelnemer komt aan bod, elke mening telt.

Deelnemers kunnen via de laptops ‘meeliften’ en direct reageren op de kennis en ideeën van anderen. Zonder elkaar te storen tijdens het gezamenlijke denkproces. Op deze manier overleggen leidt tot een dynamisch en interactief proces van steeds meer concrete ideeën en suggesties. Onze ervaren GDR-begeleider helpt om hierbij het maximale resultaat te bereiken. Deelnemers reageren enthousiast op deze effectieve manier van vergaderen.

Geen enkel idee gaat verloren.

De Brainstormversneller® registreert (automatisch) alles wat wordt ingetypt. Geen enkel idee gaat verloren. Alle ideeën die in de Brainstormversneller® zijn geregistreerd, worden binnen enkele minuten (!) samengevoegd en overzichtelijk geclusterd. In korte tijd ontstaat er een duidelijk overzicht met clusters van gelijksoortige ideeën en suggesties.

Objectief evalueren en prioriteren met de Group Decision Room.

De Group Decision Room software maakt het mogelijk om objectief te evalueren en te prioriteren. Elke deelnemer kan via de laptop een ‘waardering’ of ‘prioriteit’ toekennen aan (geclusterde) ideeën. Deze gezamenlijke waardering maakt het mogelijk om suggesties objectief te evalueren en te prioriteren. U kunt ook stellingen of gesloten vragen, die u vooraf heeft geformuleerd, laten beoordelen. Uw deelnemers krijgen hierbij tevens de gelegenheid om hun meningen en standpunten via de laptop (‘anoniem’) toe te lichten.

Discussies verlopen veel meer to-the-point.

Door alle meningen te visualiseren helpen we de groep om inzicht te krijgen in elkaars standpunten en zienswijzen. De resultaten zijn direct zichtbaar en kunnen tijdens de sessie ook worden besproken met uw deelnemers. Elke deelnemer komt aan bod en discussies verlopen veel meer to-the-point. Met als resultaat: aanzienlijk meer draagvlak en rendement uit uw versnellingssessie.

Na afloop een verslag laten uitwerken is verleden tijd.

Met de Brainstormversneller® registreren we alles wat via de laptops wordt ingebracht. Tijdens uw sessie verwerken we dat in een overzichtelijk rapport. Ongefilterd en met een klikbare inhoudsopgave. Zodat u direct na afloop eenvoudig en snel door de resultaten van uw versnellingssessie kunt navigeren.

Presenteren kan interactief met de Group Decision Room.

Presenteren wordt interactief door vragen, opmerkingen en suggesties die tijdens een presentatie opkomen direct te laten intypen op de laptops. Na de presentatie projecteren we alles wat is genoteerd op het centrale projectiescherm en kan de spreker hierop reageren. Alle vragen, opmerkingen en suggesties die tijdens een presentatie werden ingebracht verwerken wij in onze rapportage.

Professionele, ervaren GDR-begeleiders.

Wij werken uitsluitend met professionele, ervaren GDR-begeleiders. Inspirerende professionals; met een brede ervaring op het terrein van innovatie, strategie- en beleidsontwikkeling. Die ook in de voorbereiding kunnen helpen om de essentie van uw vraagstukken te vertalen in een aanpak die het rendement van de bijeenkomst sterk kan verbeteren. Daarnaast werken we regelmatig samen met specialisten van gerenommeerde consultancybureaus.