Burgerparticipatie met de Group Decision Room

Overheden laten burgers, organisaties en instellingen met behulp van onze mobiele Group Decision Room actief participeren in hun beleidsproces.

Burgerparticipatie is een manier van werken waarbij de overheid burgers en andere belanghebbenden uitnodigt om mee te denken, samen te werken en inbreng te leveren in de beleids- en/of planvorming. Wij ondersteunen deze interactieve vorm van burgerparticipatie volledig met een Group Decision Room op locatie. Deelnemers kunnen tijdens inspraakbijeenkomsten met behulp van laptops meedenken, idee├źn inbrengen en reageren op stellingen.

Deelnemers reageren enthousiast op deze moderne manier van inspraak.

U peilt razendsnel meningen en kunt de resultaten direct presenteren en bespreken. Alle uitkomsten worden ook geprojecteerd op een centraal projectiescherm en kunnen, waar nodig, mondeling nader worden toegelicht. De mogelijkheid om ‘anoniem’ te reageren via de laptops werkt drempelverlagend en versnelt het participatieproces. Na afloop van de bijeenkomst zijn de resultaten direct beschikbaar als input voor nieuw beleid.

Voorbeeld: themabijeenkomsten over de Wmo bij de gemeente Meppel.

De gemeente Meppel nodigde burgers, organisaties en instellingen uit voor tien themabijeenkomsten over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Elke themabijeenkomst werd interactief ondersteund met een Group Decision Room van Brainstormnet.

Bekijk hier de verslagen van de gemeente Meppel over de interactieve Wmo workshops.
Bron: www.meppel.nl.