Brainstormnet
Mobiele Group Decision Room
T 073 684 09 36

Hoe werkt de Group Decision Room

Elektronisch vergaderen“Een goede manier om iedereen z’n zegje te laten doen, niemand voert de boventoon”Eric Hees, CLM Onderzoek en Advies

Sneller brainstormen en inventariseren: in de Group Decision Room is een gelijktijdige uitwisseling van ideeën, meningen en suggesties mogelijk.

Elke deelnemer aan een sessie met de mobiele Group Decision Room krijgt de beschikking over een laptop. Deze laptops zijn met elkaar verbonden via onze Brainstormversneller®. Hierdoor is een gelijktijdige uitwisseling van ideeën, meningen en suggesties mogelijk.

Deelnemers kunnen hun gedachten direct op de laptop intypen, zonder eerst op hun beurt te moeten wachten. Dit voorkomt dat ideeën domweg worden vergeten (tijdens het luisteren naar anderen en moeten wachten op je beurt).

Alles wat wordt ingetypt, is te lezen op alle aangesloten laptops en op een centraal projectiescherm. Groepsleden kunnen direct ‘meeliften’ en reageren op de kennis en ideeën van anderen, zonder elkaar te storen tijdens het gezamenlijke denkproces.

Ideeën en suggesties uitwisselen kan naar keuze ‘anoniem’ of ‘niet-anoniem’.

‘Anoniem’ betekent hier, dat niemand kan traceren wie wat heeft ingebracht. Op deze manier met elkaar communiceren werkt drempelverlagend en leidt tot nieuwe invalshoeken. Het zorgt ervoor dat elke suggestie wordt beoordeeld op inhoud, niet op ‘wie het zegt’.

Geen enkel idee gaat verloren. Elke inbreng telt.

Onze Brainstormversneller® registreert (automatisch) alles wat wordt ingetypt. Geen enkel idee gaat verloren. Alle ideeën die in de Brainstormversneller® zijn geregistreerd, worden vervolgens binnen enkele minuten (!) samengevoegd en gegroepeerd. In korte tijd ontstaat er een duidelijk overzicht met clusters van gelijksoortige ideeën en suggesties.

Objectief evalueren en prioriteren met de Group Decision Room.

De Group Decision Room software maakt het ook mogelijk om objectief te evalueren en te prioriteren. Iedere deelnemer kan via de laptop een ‘waardering’ of ‘prioriteit’ toekennen aan de (geclusterde) ideeën. Deze gezamenlijke waardering maakt het mogelijk om suggesties objectief te evalueren en te prioriteren. Het is ook mogelijk om stellingen of gesloten vragen, die u vooraf heeft geformuleerd, te laten beoordelen. Uw deelnemers krijgen hierbij tevens de gelegenheid om via de laptop hun meningen en standpunten ‘anoniem’ toe te lichten.

Discussies verlopen veel meer to-the-point.

Door alle meningen te visualiseren helpen we de groep om inzicht te krijgen in elkaars standpunten en zienswijzen. De resultaten zijn direct zichtbaar en kunnen tijdens de sessie ook worden besproken met uw deelnemers. Elke deelnemer komt aan bod en discussies verlopen veel meer to-the-point.
Met als resultaat: aanzienlijk meer rendement uit uw versnellingssessie.

Na afloop een verslag laten uitwerken is verleden tijd.

Onze Brainstormversneller® registreert alles wat via de laptops wordt ingebracht. Wij verwerken dat in een overzichtelijk rapport. Ongefilterd en met een klikbare inhoudsopgave, zodat u eenvoudig en snel door alle resultaten van uw versnellingssessie kunt navigeren.

Hoe werkt de Group Decision Room: informatieblad downloaden in PDF

Informatie over de Group Decision Room

Wilt u meer weten? Klik op Toepassingen, of bel Brainstormnet: 073 684 09 36

Brainstormnet Mobiele Group Decision Room
E